Přeskočit navigaci

Česká Meibukan Gojyu-Ryu Karate-Do Asociace
Hlavní nabídka

Systém

Prohledat stránky

Facebook


Okinawa

Okinawa je největší ostrov souostroví Rjúkjú. Národ, který na Okinawě žije, byl ovlivněn jak přistěhovalci ze severu, tedy japonských ostrovů, tak i z jihu, tedy Filipín a tichomořských ostrovů. Silné vlivy jsou zaznamenány z Číny a Koreje. Rozsáhlé čínské osídlení se dodnes připomíná jako „36 rodin“. Přes veškeré vlivy se na ostrovech vytvořila svébytná kultura a jazyk, jejíž kořeny jsou vzdáleny více jak 2000 let. Koncem 13. století přišel na ostrov buddhismus. Významným datem v dějinách Okinawy je rok 1372, kdy tehdejší král Setto uznal formálně svrchovanost Číny nad jejich územím. Rok 1415 je naopak označován za počátek formální závislosti na Japonsku.

okinawa

Kandži Okinawa

Vztahy mezi Okinawou a Japonskem se vyhrotily v roce 1609, kdy na ostrov zaútočilo japonské samurajské vojsko z pokynu šóguna Tokugawy. Na královském hradě v Šuri byl japonci zajat i okinawský král a odvlečen do Kagošimy na Kjúšú, kde byl král donucen podepsat potupnou přísahu o svrchovanosti Japonska. Z této rány se rjúkjúské království nikdy zcela nevzpamatovalo. Od této doby vládl na ostrovech mocný japonský rod Sacuma, který vládl železnou rukou a panovníci byli niuceni vydávat celou řadu nařízení, např. zákaz vlastnictví zbraní, později rozšířený i na zákaz vlastnictví rolnických nářadí, jakož i zákaz cvičení bojových umění.

Dne 30. března 1879 se Okinawa a souostroví Rjúkjú stává jednou z japonských prefektur a poslední král Šo Tai byl donucen odejít do vyhnanství.

V novodobých dějinách je zajímavý den 1. dubna 1945, kdy se na Okinawě odehrála krvavá bitva, při které padlo 110 000 japonských vojáků, 150 000 místních obyvatel a 15 000 amerických vojáků. Devastační účinky války na Okinawě potvrzuje fakt, že každý osmý obyvatel Okinawy byl zabit a není na ostrově rodiny, která by nebyla zasažena ztrátou některého svého člena.

Oficiální znak Prefektury Okinawa

Oficiální znak Prefektury Okinawa

V létě téhož roku byla Okinawa dobyta a po té obsazena americkou armádou, přičemž až do roku 1972 byla spravována americkou správou.

V současné době je hlavním městem Okinawy město Naha, kde žije cca 300 000 obyvatel.

Okinawa přeloženo do češtiny znamená „rosa v moři“ nebo také „kapka rosy v moři“, podle některých autorů „provaz na obzoru“.

okinawaaa

Stručné dějiny království Ryukyu, ostrova Okinawa

 Údajně před 17 000 lety bylo založeno království Ryukyu. Zakladatelem první královské dynastie byl Tenson-nejstarší syn bohyně Amamikjú a boha Šinerikjú. Bratr se stal předkem místních šlechticů Andži, druhý syn byl prvním rolníkem, sestra byla první dvorskou kněžkou a druhá sestra kněžkou pro lidi Noro. Linie vládla do roku 1187, kdy byla svržena králem Shuntenem.

 Archeologickými vykopávkami je potvrzeno, že se jedná o 2000 let starou kulturu.

6. stol. n. let. – styky s čínskou dynastií SUI, nejdříve nepřátelství, později obchodní a kulturní styky

605 let – ostrovy Ryukyu se poprvé objevují v čínských kronikách

7. stol. n. let. – na Okinawu se dostává Chuan fa (kung fu) (snad 607 let???)

1187 – Král Shunten se ujímá trůnu

1250 – vybudován hrad Šuri

– převzato japonské slabičné písmo

1260 – korunovace krále Eiso

– Zenkan staví Gokuraku chrám

1296 – útok Mongolů na ostrov Okinawa/Mongolové-Chán Kublaj si roku 1258 podmanil Koreu, 1279 Čínu, 1274 a 1281 napadají Japonsko-bezvýsledně-pomohl „božský vítr“-kamikaze/

-na Okinawu se dostává buddhismus

1350 – Král Satto se ujímá trůnu

1372 – Král Satto posílá první vyslance do Číny, kde vládne dynastie Ming

/v jiných pramenech se uvádí, že tomu bylo naopak, tedy, že první čínský císař dynastie Ming vyslal na Okinawu poselstvo, které žádalo krále, aby formálně uznal svrchovanost Číny. Král Chuzanu (jedno ze tří království na Okinawě) Setto svrchovanost uznal, neboť se mu zdálo že nabídka císaře je velkorysá. Vztah mezi oběma zeměmi byl velmi volný./

-vysílání „tributárních“ poselstev z Okinawy do Číny

1392 – první studenti z Okinawy jsou vysláni do Číny ke studiu

– 36 čínských rodin se přistěhovalo z Číny do vesnice Kume (Kuninda) na Okinawě (v jiných pramenech se uvádí rok 1393)

-poprvé je systematicky importován čínský box na Okinawu

1415 – počátkem 15. století bylo z královského města Šuri vysláno poselstvo do Kjóta, Japonci však tento akt pochopili jinak a tak tento rok je označen jako počátek formální závislosti na Japonsku

1441 – Ryukyu bylo údajně poskytnuto Shimazu Tadakuni za Askikaga Yoshinori

1458 – Konflikt mezi Gosamaru a Amawari

1467 – Velká knihovna na Okinawě prezentována králi Koreje

1477 – tři království na Okinawě jsou sjednocena a vlády se ujímá král Sho Shin (Sho Hashi)

1. hrad Šuri,

2. hrad Nakagusuku-první kamenný hrad v Japonsku z r. 1450-lenní pán Gosamura

3. hrad Nakidžin-severní horské království, král Hokuzan

1500 – Oyke Akahachi povstání

1507 – Sho Shin zakazuje použití a nošení zbraní ve všech oblastech Okinawy

– důležitý moment pro rozvoj boje beze zbraně

1589 – vyslanci z Ryukyu přijati Hidejošim v Kjótu

1591 – Hidejoši vyslal vojáky do Koreje a požaduje po Ryukyu odvody na zajištění výpravy

1605 – Noguni Soukan zavádí sladký brambor z Číny

1609 – duben-Satsuma klan z Japonska zaútočil na Okinawu za vlády šoguna Togugawy

– rod Šimazu na jihu Kjúšú si vojensky podmaňuje souostroví Ryukyu

– vpadli do Šuri a odvedli krále Šó Nei do Kagošimy na Kjúšú kde byl král držen

– místodržitel kníže Iehiza Šimazu-vydal ihned zákaz nošení zbraní

– konec vztahů s Čínou

1623 – Shinjo Gima zavádí rafinaci cukru

1629 – Kung Fu a Tode=TE (Okinawa-Te) Šuri, Naha, Tomari

1650 – Sho Shokenn (Choshu Haneji) publikuje Chuzan Seikan (historie Ryukyu)

1713 – publikováno „Vznik a historie království Ryukyu“

1719 – první představení Tamagusku Chokun na „Kumiodori“

1816 – Britové požadují navázání obchodních styků na souostroví Ryukyu

1844 – Francouzská loď na souostroví Ryukyu požaduje navázání obchodních styků

1853 – komodor Matthew C. Perry přistál s loděmi v Naha

1871 – na Tchajwanu povražděno 44 trosečníků z Ryukyu

1872 – Ryukyu království se stává Ryukyu Han-lenní panství (tokijská vláda převzala kontrolu nad celým souostrovím)

1874 – uznání Číny oprávněnosti japonských nároků na souostroví po diplomatické roztržce ohledně japonského výpadu vůči Tchajwanu v síle 3600 mužů za povraždění trosečníků z Ryukyu (Čína zaplatila náklady za výpravu a za životy trosečníků)

1875 – končí neoficiální okupace rodem Sacuma

1879 – zrušení lenního panství a prohlášení souostroví Ryukyu japonskou prefekturou Okinawa

30.3.1879 – odešel poslední král Šó Tai do vyhnanství

1904 – zrušení systému přidělování pozemků, zřízení soukromého vlastnictví půdy

1909 – první shromáždění prefektury (volby)

1912 – první volby členů do dolní komory stavů

1926 – Kazuro Hirozu způsobuje povyk při putování po Ryukyu

1940 – spor o užívání prefektury Okinawa

1945-1.4.1945 – 5 amerických divizí námořnictva za ohromné podpory letectva vstupují na ostrov Okinawa

-invaze trvala 82 dnů

-při bojích zemřelo 110 000 japonských vojáků, 150 000 civilistů a 13 000

amerických vojáků (podle jiných 49100)

-potopení 34 amerických lodí a 368 lodí vážně poškozeno lety kamikadze

13.6.1945 – spáchalo 4000 japonských mužů sebevraždu, včetně jap. admirála

/seppuku, granát, skok z útesů/

23.6. 1945 – konec organizovaného odporu japonských jednotek

1946 – generál Douglas MacArthur jmenován vrchním velitelem spojeneckých sil

– podřízení okupační administrativy Japonska

– generál sídlil v Tókju, v prefekturách umístěny týmy „vojenské správy“

1951 – v San Francisku je podepsána mírová a bezpečnostní smlouva mezi Japonskem a USA. Mírovou smlouvou získalo Japonsko od 28.4.1952 opět svoji nezávislost. Bezpečnostní smlouva pak, vytvořila japonský „atomový deštník“, stanovila umístění amerických základen v Japonsku a stanovila pokračující americkou kontrolu nad ostrovem Okinawa a Amami, místo generála MacArthura jmenován vrchním velitelem generál Ridgeway

1952 – ustanovení vlády na Ryukyu

1969 – prosinec-slib USA navrátit Okinawu do roku 1972 zpět Japonsku

1970 – Koza nepokoje

1972 – 15. května návrat Okinawy z americké správy zpět Japonsku

1973 – na Okinawě se koná Národní atletické setkání-Wakantsu Kokutai, která se konala na

připomenutí přechodu správy

1975 – na Okinawě se koná mezinárodní oceánská expozice (20.7.1975-18.leden 1976)

1978-30.7. – změna v dopravě-jízda do levého jízdním pruhu

1987 – na Okinawě se koná 42 Národní atletické setkání-Kaihou Kokutai

1992-3.11. – je slavnostně otevřen Shurijo zámecký areál.

1993 – se na Okinawě koná 44. Národní zahradnická slavnost

– historicky první návštěva císařského páru na Okinawě

1995 – odhalen památník obětem bitvy o Okinawu-poselství míru

1996 – tři američští vojáci znásilnili na Okinawě žákyni základní školy, největší protiamerická

demonstrace od navrácení Okinawy-85 000 účastníků

1999 – dohodnuty podmínky o navrácení základny Futenma na Okinawě Japonsku

1999-na Kjúšú a na Okinawě se koná G8 sammit.

2003 – Okinawa hostí 3. Pacific Islands Summit.


©2023 ČESKÁ MEIBUKAN GOJYU-RYU KARATE-DO ASOCIACE, z.s. | RSS | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek