Přeskočit navigaci

Česká Meibukan Gojyu-Ryu Karate-Do Asociace
Hlavní nabídka

Systém

Prohledat stránky

Facebook


KUMITE

Kumite je jedna z výukových forem karate.V překladu znamená kumite cvičný boj, cvičný zápas. Kumite má mnoho forem jako např. yakusoku kumite, jiyu kumite, randori, ippon kumite, gohon kumite, sambon kumite, jiyu ippon kumite atd.

Kumite je interaktivní cvičení, které rozvíjí psychickou a fyzickou sílu, koncentraci, koordinaci pohybů v obraně i útoku, orientaci v prostoru a mnoho dalších vlastností, včetně soustředění na oči, odstupu od soupeře a načasování jednotlivých technik.

V dřívějších dobách docházelo i při tomto cvičném boji k vážným zraněním, což mnohdy odrazovalo samotné studenty. Proto Chojun Miyagi a později i Meitoku Yagi vyvinul různé formy Yakusoku kumite. Místo jiyu kumite (volného boje), preferuje Meibukan Yakusoku kumite (předem dohodnuté cvičení se soupeřem) ve kterých učí praktické techniky, které útočí na životně důležitá místa a to jen v rámci výcviku sebeobrany. Opět je velmi důležité mít na paměti slova mistra Meitoku Yagi, který učil, že není příliš důležité vyhrát, ale důležité je neprohrát.

o_kara445

Ippon kumite

Systém Meibukan Gojyu ryu v rámci výcviku sebeobrany zahrnuje níže uvedené formy Yakusoku kumite, které se liší stupněm obtížnosti:

Ippon kumite

Dva cvičenci, kdy jeden je označen za obránce a druhý za útočníka. Útočník v rámci útoku provede jeden krok s jedním útokem, obránce pak provede odpovídající obranu a protiútok. Jednotlivé formy útoku a odpovídající obranu a protiútok sestavil Chojun Miyagi.

Nihon kumite

Dva cvičenci, kdy jeden je označen za obránce a druhý za útočníka. Útočník v rámci útoku provede jeden krok s dvěma útoky, obránce pak provede odpovídající obrany a protiútok. Jednotlivé formy útoku a odpovídající obranu a protiútok sestavil Meitoku Yagi.

Renzoku kumite (Sequenční kumite)

Dva cvičenci, kdy jeden

je označen za obránce a druhý za útočníka. Útočník v rámci cvičení provádí střídavě útok, obranu, útok, obránce pak obranu, útok, obranu střídající se jednotlivá pásma džodan, čudan, gedan. Cvičení obsahuje 26 kroků a podle výkonnosti cvičenců se provádí v rychlém sledu.

Kakomi kumite

Pět cvičenců, kdy jeden je označen za obránce a čtyři za útočníka obstoupí obránce v čele, v zad a po obou stranách. Útočníci v rámci cvičení provádí střídavě útok, obranu, útok, obránce pak obranu, útok, obranu, přičemž se střídají jednotlivá pásma džodan, čudan, gedan. Cvičení se podle výkonnosti cvičenců provádí v rychlém sledu.

Ouyou kumite

Stojí mimo rámec Yakusoku kumite. Jde o praktické kumite, např. uplatnění jednotlivých technik v jednotlivých situacích, taktika, strategie boje, rozdílnost provedení apod.

305796_512388025465413_2078132901_n

Ippon kumite v podání Chojuna Miyagiho


©2023 ČESKÁ MEIBUKAN GOJYU-RYU KARATE-DO ASOCIACE, z.s. | RSS | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek