Přeskočit navigaci

Česká Meibukan Gojyu-Ryu Karate-Do Asociace
Hlavní nabídka

Systém

Prohledat stránky

Facebook


Linie mistrů Gojyu-Ryu

ČTYŘI MISTŘI 

     Každý, kdo se vydal po cestě karatedo, se dříve či později začal zajímat o to,  kdo je jeho učitel a kdo učil jeho učitele. A pokud to je možné, chtěl by se dostat co nejblíže ke kořenům tohoto učení. Naše linie je velmi jasná. Učitelem mistra Yagi Meitatsu byl velký mistr Yagi Meitoku a učitelem Meitoku Yagi byl sám zakladatel stylu Gojyu-ryu Chojun Miyagi. V tomto řetězci jmen nelze vynechat jméno učitele Chojuna Miaygiho, a to Kanryo Higaonna.

KANRYO HIGAONNA

Kanryo Higaonna se narodil 10.3.1853 v Nishi Machi v Naha na Okinawě. Ve věku 16 let  se začal učit kempo (japonský výraz pro čínské Chuan-fa) od neznámého učitele. Snad v roce 1877 podnikl cestu do města Fukushu v čínské provincii Fukken, kde nejprve cvičil pod vedením mistra Ryoto a až po určité době byl přijat za osobního žáka mistra Ryu Ryuko. V roce 1885 se vrátil na Okinawu a otevřel v Naha vlastní dojo, kde vyučoval vlastní pojetí bojového umění vzniklé shrnutím prvků vnitřních škol čínského Chuan-fa a starého okinawského Tode. Tento styl byl a je nazýván Naha-te. Styl řadíme, mezi pozdější označení okinawských bojových systémů odvozených od čínských vnitřních škol, a to do Shorei ryu.

     Mezi jeho mistrovský příspěvek řadíme přeformování kata Sanchin, a to tím že ji prováděl se sevřenou pěstí, oproti původní čínské variantě s otevřenými dlaněmi. Říká se, že Higaonna byl první, kdo zavedl skupinové vyučování

           Mistr Higaonna zemřel 15. 10. 1915. Mezi osobní žáky mimo jiné patřil Kyoda Jyuhatsu, Kenwa Mabuni a také Chojun Miyagi. Miyagi však původní systém Naha-te mistra Higaonny pod jinými vlivy rozvinul dál a založil samostatnou odnož, kterou později nazval Gojyu ryu.

       Kanryo Higaonna vyučoval kata Sanchin, Saifa, Shisochin, Sanseiryu, Sei san, Sei enchin, Sei pai, Kururunfa a Super rinpe.

HIGASHIONNA KANRYO

CHOJUN MIYAGI

Chojun Miyagi se narodil  25. 4. 1888 v Higashi Machi v Naha na Okinawě. Rodina byla poměrně bohatá a to z obchodu s medikamenty, které dovážela především z Číny. Když zemřel nejstarší dědic rodiny, bylo Miyagimu 5 let a jak přikazovala tradice převzal již v tomto věku vedoucí úlohu rodiny. Jeho matka se rozhodla vychovat syna tak, aby byl schopen čelit psychickým i fyzickým nástrahám života a tak jej v 11 letech představila učiteli bojových umění jménem Ryuko Arakaki (1875-1961). V roce 1903 poznal Kanryo Higaonnu a stal se jeho žákem, kdy pod jeho vedením cvičil až do smrti Higaonny, která nastala v roce 1915. V témže roce se vydal do provincie Fukken v Číně, aby zde studoval Chuan-fa. Po návratu na Okinawu stanovil základní formy obou kata Geki Sai Ichi a Geki Sai Ni a později kata Tensho. Považoval za důležité organizovat okinawské karate, kdy za tímto účelem založil v roce 1926 Karate Research Club. Tento klub v roce 1927 navštívil zakladatel Judo mistr Jigoro Kano. Klub byl založen na univerzálním přístupu a tak vedle Miagiho vedli výuku Choki Motobu (Shorin ryu), Kenwa Mabuni (Shito ryu) a Chomo Hanashiro (Shuri-te). Klub byl v roce 1929 rozpuštěn.

       V roce 1930 styl Miyagi pojmenoval podle vedoucí linie čínského kempa jako Gojyu ryu a v roce 1933 byl takto zapsán do Dai Nippon Butoku Kai. O rok později byl jmenován jako vedoucí pobočky Butoku Kai na Okinawě. Než ukončil vývoj svého stylu studijně cestoval po světě a šířil myšlenky karate. Zejména díky studiu Pa-kua a zen-budhismu v oblasti střední Číny spojil postupně Higaonnovo Naha-te a dechové metody zen a taoismu a v roce 1940 dokončil systém svého učení. V tomto období pobýval sensei střídavě v Japonsku a na Okinawě kdy díky tomu vznikla dvě přirozená centra Gojyu ryu.

      V roce 1941 začala v Japonsku 2. světová válka ve které Miyagi ztratil svého syna a svého nejstaršího žáka Shizanto Jinan. Pod vlivem těchto událostí se sensei stáhl z veřejného života a usadil se ve městě Ishikawa na Okinawě. Teprve v roce 1946 opět obnovil na Okinawě výuku karate. Stal se ředitelem Okinawa Civil Association of Physical Education a dokonce vyučoval na okinawské policejní škole.

       Sensei Miyagi zemřel 8. října 1953 na infarkt. Během svého života vyučoval značné množství žáků, kdy většina z nich se hlásí k jeho odkazu. Na Okinawě vystupovali jako jeho dědici Seiko Higa, Eiichi Miyazato a nejvýše postavený mistrův žák tzv. Ushi-deshi stylu Gojyu ryu Meitoku Yagi. V Japonsku jako jeho dědic vystupoval Gogen Yamaguchi.

Na Okinawě je mistr Chojun Miyagi uctíván jako jeden z největších mistrů karate a pro svůj vyjímečný charakter mu právem náleží označení „Bushi Magasuku-džentlemen-bojovník“.

Chojun Miyagi vyučoval kata Sanchin, Saifa, Shisochin, Sanseiryu, Sei san, Sei enchin, Sei pai, Kururunfa, Super rinpe, Tensho, Geki sai ichi a Geki sai ni.

MIYAGI CHOJUN

MEITOKU YAGI

Meitoku Yagi  se narodil  6. 3. 1912 v Naha na Okinawě. Jeho dědeček ho přivedl k Chojunovi Miyagimu, když mu bylo 14 let. Dědeček Yagi na vysvětlenou představil svého vnuka Meitoku Yagi jako potomka velmi váženého předka, který byl kdysi  na Okinawě činný jak v politice tak i v bojových umění.  Rodina Yagi jsou potomky velmi staré čínské rodiny usazené v Kumemura na ostrově Okinawa již od 14 století.  Historické záznamy popisují tento moment jako „vyslání 36 rodin“  čínským císařem. Po té co si Miyagi ověřil Yagiho schopnosti začal jej vyučovat všechny formy Gojyu-ryu. V době kdy Yagi ještě navštěvoval gymnasium byl jako jediný ze studentů zcela zasvěcen do celého systému. Když v roce 1953 Chojun Miyagi zemřel padlo při rodinné poradě usnesení, že tím kdo převezme odpovědnost za pokračování a rozvoj školy Gojyu-ryu bude právě Meitoku Yagi a umožnili mu cvičit v mistrovo dojo. Při desátém výročí úmrtí Chojuna Miyagiho dokonce od rodiny Miyagi převzal Meitoku Yagi  mistrovo karate-gi (oděv na karate) a obi  (pás). Meitoku Yagi, aby se odlišil od některých dalších studentů, kteří otevřeli své dojo, nazval svoji školu MEIBU-KAN (ve volném překladu „Dům čistého bojovníka“). Dne 7.  2. 2003 velký sensei Meitoku Yagi zemřel.  Ještě 5 měsíců před svou smrtí demonstroval svoje cvičení v BUDOKAN ve městě Naha. V té době byl nejstarší cvičící karateka.

Jeho mistrovský příspěvek spočívá ve vytvoření kata Meibuken, které sestavil od roku 1970 až do roku 1990. Jde o kata Ten chi, Sei ryu, Byak ko, Shujak ku a Gen bu. Dále koncipoval kata Meibukan kobudo. Kata se zbraní Sai na platformě kata Geki sai ichi, Geki sai ni, Saifa a Shisochin a se zbraní Bo na platformě kata Geki sai ichi, Geki sai ni a Saifa.

       Meitoku Yagi se dokázal vzdát lesku a slávy veřejnosti, přičemž celý život se vyznačoval zvláštní věrností a loajalitou k tradici okinawského karatedo, stylu Gojyu-ryu a jeho učiteli Chojunu Miyagimu.

SenseiMeitokuYagi

MEITATSU YAGI

Sensei Meitatsu Yagi se narodil 7. července 1944 v Naha na ostrově Okinawa jako nejstarší syn velkého mistra Meitoku Yagi. Ve věku 5 let začal pod vedením svého otce a jediného učitele cvičit karate,  a to šest dní v týdnu po 2 hodinách. Video, knihy, zrcadla či jiné pomůcky Meitatsu Yagi nikdy nepotřeboval a dodnes sám preferuje osobní kontakt s učitelem.

      V roce 1960 získal první mistrovský stupeň karate. Po ukončení studia na univerzitě se usadil pracovně v USA ( 1964 – 1970 ) a po té i v dalších zemích ( Guam 1971-1975, Saipan 1995-1997, Filipíny 1997-1998).

      Meitatsu Yagi  byl svým mistrem a  otcem zvolen svým nástupcem a proto mu postupně předal veškeré znalosti, tak aby mohl dále šířit poselství školy Meibukan Gojyu-ryu po celém světě. V roce 1997 mu otec a mistr udělil titul Hanshi a všemi mistry karate respektovaný a uznávaný 10 DAN.

       Dvacet let působil jako ředitel ALL OKINAWAN KARATE-DO FEDERATION. Dva roky působil také jako prezident OF THE OKINAWA KARATE-DO GOJYU-KAI  a současně vedl i Hombu Dojo v Kume.
V současné době je prezidentem International Meibukan Gojyu ryu Karate-do Association (IMGKA). IMGKA je rozšířeno po celém světě, zejména pak v USA, Kanadě, Indii, Izraeli, Itálii, Anglii, Francii a od roku 2006 také v  České republice.

        Mistr Meitatsu Yagi  je také velmi aktivní v napomáhání rozvoje kobudo v  The Okinawa Traditional Karatedo Kobudo International Center ve městě  Yomitan Village, Okinawa. Spolupracuje s mistrem Kenyu Chinen ze školy Shorin-Ryu  a mistrem Yasuo Shimoji ze školy Uechi-Ryu. Tito tři mistři jsou tradičními okinawskými učiteli a společnými silami propagují  tradiční okinawské Karatedo a Kobudo jak na ostrově  Okinawa, tak i po celém světě.

??????????? 


©2023 ČESKÁ MEIBUKAN GOJYU-RYU KARATE-DO ASOCIACE, z.s. | RSS | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek